Föräldrakooperativet Måsen
Vilshärads Rågväg 7 
305 65  Villshärad

Mobil Förskolan: 070-2455554
Mobil Skolchef: 070-2364899

Mailadresser
Skolchef: forskolechef@fkmasen.se  
Ordförande: ordforande@fkmasen.se
Sekreterare: sekreterare@fkmasen.se
Kassör: ekonomi@fkmasen.se
Fastighet: fastighet@fkmasen.se

Åsiktshantering