Välkommen till Föräldrakooperativet Måsen

Föräldrakooperativet Måsen ligger i natursköna Vilshärad utanför Halmstad.

Kooperativet  är en ideell, förening - där vi alla, föräldrar och pedagoger - är delaktiga i våra barns vardag och utveckling.

Förskolan arbetar utifrån de mål och riktlinjer som finns utformade i förskolans läroplan och vår verksamhet är till för barn i åldrarna 1-5 år.

För närvarande betår föreningen  av 14 medlemsfamiljer och 5 anställda.


Verksamhetsformen ger möjlighet till ökat inflytande samt fin gemenskap och trygghet för både barn, föräldrar och pedagoger.

Vårt motto är att barn är kompetenta!


Välkommen till en inblick i vår förening!
 

Camilla Jönsson

Förskolechef

Aktuellt
 

Måsens hemsida kommer successivt att fasas ut till förmån för andra digitala kanaler.
Ni kommer framöver att kunna se oss på Facebook
fhttps://www.facebook.com/foraldrakooperativet.masen.14
 

Kontaktuppgifter

Föräldrakooperativet Måsen
Vilshärads Rågväg 7 
305 65  Villshärad

Mobil Förskolan: 070-2455554
Mobil Skolchef: 070-2364899
Mailadresser:

Skolchef:
forskolechef@fkmasen.se
Ordförande: ordforande@fkmasen.se
Sekreterare: sekreterare@fkmasen.se
Kassör:
ekonomi@fkmasen.se
Fastighet:
fastighet@fkmasen.se
 

FK Måsens köformulär

  • Om ansökan gäller flera barn, vänligen gör separat ansökan för varje barn.
  • Vänligen notera från vilket datum förskoleplats önskas.

Lunch

Vi får vällagad och god mat från Restaurang Ekebacken.

Åsiktshantering

För dig som vill lämna en åsikt kring Måsens verksamhet, finns rutinbeskrivning och blankett avseende Måsens åsiktshantering här nedan.