Välkommen till Föräldrakooperativet Måsen

Föräldrakooperativet Måsen ligger i natursköna Vilshärad utanför Halmstad.

Kooperativet  är en ideell, förening - där vi alla, föräldrar och pedagoger - är delaktiga i våra barns vardag och utveckling.

Förskolan arbetar utifrån de mål och riktlinjer som finns utformade i förskolans läroplan och vår verksamhet är till för barn i åldrarna 1-5 år.


Verksamhetsformen ger möjlighet till ökat inflytande samt fin gemenskap och trygghet för både barn, föräldrar och pedagoger. Kooperativet har varit aktivt i över 30 år. 

Vårt motto är att barn är kompetenta och allas rätt att vara den man är.
 

Yvonne Berg Bengtsson

Skolchef/Rektor

Föräldrakooperativet Måsen
Vilshärads Rågväg 7 
305 65  Villshärad

Mobil Förskolan: 070-2455554
Mobil Skolchef/Rektor: 
Mailadresser:

Skolchef/Rektor:
forskolechef@fkmasen.se
Ordförande: ordforande@fkmasen.se
Sekreterare: sekreterare@fkmasen.se
Kassör:
ekonomi@fkmasen.se
Fastighet:
fastighet@fkmasen.se
 

Fotograf: Lisa Borgström
Fotograf: Lisa Borgström