historia

Planerna på ett föräldrakooperativ i Vilshärad började ta form redan våren 1985.
De flesta av barnen i Vilshärad hade då kommunal barnomsorg på olika förskolor inom Halmstad kommun, men det saknades en förskola i Vilshärad där de kunde vara tillsammans på dagarna. Det dröjde till juni 1987 innan föreningen kunde köpa huset på Rågvägen 7.

Sommaren 1987 ägnade föreningens medlemmar all ledig tid åt att iordningställa huset så att det uppfyllde kraven för att användas som förskola. Det installerades ventilation, akustikplattor i taket, ändrade om i badrummen, byggde sandlåda, målade, tapetserade m.m.
I augusti -87 började de första barnen och äntligen fick syskon och lekkamrater möjlighet att vara på samma förskola.