Föräldramedverkan

Som förälder är man alltid välkommen att följa eller aktivt delta och medverka i den dagliga verksamheten. Personalen kan behöva hjälp med t ex transporter till utflykter och olika aktiviteter. 

Det är upp till varje medlem att ta initiativ och bidra där man känner sig ha kompetens. Det kan vara styrelsearbete(t ex ekonomi och information), fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, syarbete, mm. 

Samtliga medlemsfamiljer har en "städvecka" enligt ett rullande schema. Under denna vecka ansvarar familjen för:

- Städning
- Trädgårdsskötsel

Vi är 15-20 medlemsfamiljer. Detta innebär att vi har "Städvecka" ca en gång per kvartal. Städveckan kan läggas ut på en städfirma som har avtal med Måsen.

Två gånger om året har vi "fixardagar" då vi alla samlas och gör underhåll på huset, storstädar eller sköter om trädgården.

Till sist så har vi även två gånger om året något vi kallar "Måsenfest", då har föräldrar och personal mycket trevligt tillsammans.